Miksi sillanrakentaja?

Kotimme sijaitsee Kauhajoella, Kainastonjoen ylittävän sillan tuntumassa. Silta näyttää ajan patinoimalta, mutta kykenee edelleenkin yhdistämään vastarannat toisiinsa sekä kantamaan kulkijat turvallisesti joen ylitse. Suomen evankelis-luterilainen kirkko muistuttaa tällaista siltaa. Ajan patinoima, mutta selviytyy edelleenkin perustehtävästään.

Kirkkomme kuitenkin tarvitsee sillanrakentajia, koska jakolinjoja korostava kulttuurimme erottaa meidät helposti vastakkaisille rannoille.Erityisesti piispan virassa korostuu sillanrakentaminen, sillä piispan tärkein tehtävä on kirkon ykseyden ja kristittyjen yhteyden vaaliminen. Tällaisessa sillanrakentamisessa tarvitaan sovinnollista mieltä, määrätietoista tahtoa, koulutuksen ja työkokemuksen tuomaa taitoa sekä elämänkokemuksen tuomaa viisautta.

Lapuan hiippakunta on monien herätysliikkeiden ja monien maakuntien hiippakunta. Siksi hiippakuntamme piispan virkaan liittyy paitsi hengellinen myös maantieteellinen sillanrakentaminen. Hänen on soviteltava erilaisia hengellisiä ja alueellisia näkemyksiä ja tavoitteita.

Tukiryhmäni mielestä minulla on tällaiseen sillanrakentamiseen sopiva luonne, koulutus, työkokemus ja elämänhistoria. Siksi he ovat kutsuneet minut ehdokkaakseen.