Seurakuntatyön uudistaja

Pyrin uudistamaan seurakuntatyötä pitkäjänteisesti, osallistavasti sekä luterilaisuuteen sopivasti. Seurakuntamme uusin strategia "Ovet auki armoon" syntyi luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyönä koronavuoden 2020 aikana. Johtoryhmä toimi strategiaprosessin ohjausryhmänä. Prosessissa hyödynnettiin kirkkomme yhteistä strategiaa sekä kauhajokisille tehtyjä kyselyitä ja syvähaastatteluita.

Strategiamme kärkihankkeet:

  • Kristillinen ryhmäperhepäiväkoti, joka aloitti toimintansa tänä syksynä.
  • Vapaaehtoistyön kehittäminen Lakeuden lähimmäiset -hankkeen avulla. Hanke perustuu Vapaaehtoistyö.fi-alustan hyödyntämiseen sekä verkostoitumiseen alueemme seurakuntien, kuntien ja yhdistysten kanssa.
  • Kirkko kyläilee -hanke (perinteiset kyläkinkerit korvataan seurakunnan ja kyläkuntien yhdessä toteuttamilla tapahtumilla)
  • Sunnuntain korostaminen seurakunnan viikkotoiminnassa. Suunnitteilla on mm. ateriointimahdollisuus sekä lapsiperheille suunnattua toimintaa messun jälkeen.
  • Seurakuntaelämän kehittäminen verkossa (mm. verkossa tapahtuva kokoava toiminta, esim. Alfa-kurssi)
  • Kirkkomme on auki omaehtoista hiljentymistä varten arkisin klo 9-21