Sovitettu erilaisuus ja kunnioittava keskustelu

Ekumeniassa käytetään sovitetun erilaisuuden menetelmää, jossa tehdään tilaa erilaisuudelle korostamalla kaikkea sitä, mikä yhdistää. Tällaisesta menetelmästä olisi hyötyä myös käsiteltäessä kirkkoamme jakavia kysymyksiä.

Mielestäni kirkkomme sisällä on parempi pyrkiä sovitettuun erilaisuuteen kuin pakotettuun samanlaisuuteen. Samalla ilmaisemme uskoamme Jeesukseen Kristukseen, joka kykenee sovittamaan erilaiset ihmiset yhdeksi kirkoksi, yhteyteen Jumalan ja toistensa kanssa.

Raamatullisen esimerkin tällaisesta tarjoaa Apostolien tekojen 15. luvussa kuvattu Jerusalemin kokous, jossa ratkaistiin juutalaiskristittyjen ja hellenistikristittyjen välinen ristiriita sallimalla molempien perinteiden rinnakkainen olemassaolo sekä sopimalla tietyistä yhdessä noudatettavista periaatteista.

Sovitettuun erilaisuuteen pääsemiseksi tarvitaan kunnioittavaa keskustelua, jossa argumentoidaan asiallisesti, suhtaudutaan keskustelukumppaniin paitsi kriittisesti myös reilusti, tehdään oikeutta hänen näkemykselleen sekä pyritään yhteiseen ymmärrykseen .